Profesionální zpracování odpadu

O nás

Společnost ZODPA s.r.o. je mladá, ryze česká firma, která však disponuje odborníky s dlouholetými zkušenostmi z oblasti zpracování odpadů. Spolupracujeme s velkými zpracovatelskými společnostmi a díky tomu jsme schopni nabídnout komplexní služby, včetně zajištění a pronájmu kontejnerů, sběrných nádob a obalů, dopravy, pronájem shromaždiště odpadů, a také služby jako poradenství, legislativní servis a školení zaměstnanců. Zabýváme se zpracováním téměř všech druhů odpadu. K této činnosti máme samozřejmě veškerá povolení a dokumenty, které naše legislativa vyžaduje, a které si můžete na našich stránkách stáhnout.

Podnikání přináší v současné době většině podnikatelů a firem povinnosti v oblasti odpadového hospodářství, přičemž zákon o odpadech obsahuje také ustanovení věnující se kontrole dodržování těchto povinností. Mezi subjekty oprávněné ke kontrole dodržování patří Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady, ale i celní úřad a pokuty, které umožňuje zákon o odpadech uložit, nejsou v žádném případě pouze symbolické, jelikož v určitých případech mohou dosahovat až 50.000.000,- Kč. My pro vás zajistíme splnění těchto povinností přesně dle platných právních předpisů tak, ať se můžete plně soustředit na svou základní činnost.

Nabízíme Vám:
 odvoz téměř všech druhů odpadů, případně komplexní převzetí Vašeho odpadového hospodářství
 optimální řešení s maximálním zhodnocením využitelné části Vašich odpadů – výkup odpadů
 zajištění sběrných nádob a vhodných kontejnerů
 zajištění demontáže větších technologických celků
 legislativní servis, vedení potřebné dokumentace a zajištění poradenství v této oblasti
 spolehlivost a profesionální přístup našich zaměstnanců

Příklady námi zpracovávaných druhů odpadu:
 odpady z kovovýroby (špony, odstřižky)
 odpady z výroby plastů
 odpady z výroby elektro (dráty, desky plošných spojů, elektrosoučástky)
 vyřazená elektrozařízení, přístroje a stroje
 elektrické a sdělovací kabely, vodiče
 domácí spotřebiče, IT zařízení, počítače

Máme veškerá povolení k nakládání s odpady v rámci požadavků zákona č.185/2001 Sb. (v platném znění) a vyhlášek č. 352/2005 a č. 383/2001 Sb. Jsme oprávněni k vystavování protokolů o ekologické likvidaci odpadu pro odbor životního prostředí – ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

Naše projekty

Reference

Kontaktujte nás